Bemutatkozás

 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

 

A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja a korábbi Esélyegyenlőségi Csoport működését professzionális módon kibővítve a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől önálló szolgáltató szervezeti egységként működik. Központunkon belül 2 feladatcsoport szakmai koordinációja is megvalósul a napi szintű működésben.

 A Mentálhigiénés Konzultációs Feladatcsoport Körei László központvezető szakmai irányítása mellett eseti jelleggel más szakembereket is bevonva egyetemünk hallgatói és dolgozói számára biztosít szolgáltatásokat, s egyre szervesebb módon kapcsolódik a nemzetköziesítés folyamatához is. 2022 óta folyamatosan bővülő szolgáltatásaink közé tartoznak a mentálhigiénés egyéni konzultációk, a munkahelyi lelki egészségvédő foglalkozások egyéni, páros és kiscsoportos alkalmai, a kortárs tanácsadás, a pályaorientációs és karriertanácsadás, kompetenciafejlesztő tréningek, valamint a coaching több formája is. Pszichológiai tanácsadásra korlátozott számban, de van lehetőség partner szakember bevonásával, Harsányiné dr. Petneházi Ágnes intézeti tanszékvezető asszony hatékony közreműködésével.

Az Esélyegyenlőségi Feladatcsoport Körei László központvezető szakmai koodinációjával Molnár Rita és Lutter Krisztina főállású személyi segítők, önkéntes hallgatói kortárs segítők és eseti jelleggel bevont egyéb szakemberek közös munkája révén kiemelt feladatként a fogyatékkal élő hallgatók inkluzivitását elősegítve valósítja meg a mindennapok során a tanulmányi és személyi segítés igen komplex folyamatát. Elősegítjük hallgatóink érzékenyítését, toleráns, elfogadó szervezetpolgári attitűdjének kialakulását, valamint speciális készségeik, tehetségük kibontakoztatását is. Családbarát szolgáltatásokat is nyújtunk elsősorban levelező, kisgyermekes hallgatóink számára. Speciálisan regisztrált hallgatóink számára személyre szabott lehetőségeket biztosítunk, s az őket megillető egyetemi kedvezményekről (87/2015.IV.9.Korm.rendelet alapján) egyedi adatlapot állítunk ki, mellyel a hallgató az oktatók felé érvényesítheti speciális szükségleteit. Speciális irodai szolgáltatásokkal támogatjuk lehetőségeinkhez képest hallgatóinkat: fénymásolás, szkennelés laminálás, jegyzetkészítésben személyi segítés, digitalizációs eljárások is elérhetők nálunk egy bizonyos limitig. Külön hallgatói közösségi szobát működtetünk, elősegítve a kortárs segítést és a kooperatív tanulás folyamatát.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ folyamatosan bővülő kapcsolatokkal rendelkezik: mind a vállalati, civil, karitatív és egyéb szervezetekkel építi az együttműködést, melynek eredményeként az elmúlt 2 évben is egyre több hallgatónk számára tudtunk segíteni nyári vagy kiegészítő munkavállalásban. Partnerként tekintenek ránk a belső, akadémiai intézetek, illetve a szolgáltató egységek is. Elkötelezett munkatársaink és segítőink hatékony szerepet vállalnak a hallgatói lemorzsolódás csökkentésében, Körei László központvezető úr az egyetemi beiskolázási folyamat egyik meghatározó személyisége széleskörű középiskolai kapcsolatrendszere és nevelési-oktatási tapasztalatai révén.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatársai mindig kellő nyitottsággal és nagy empátiával várják az érdeklődő egyetemi polgárokat akár személyes, akár elektronikus bejelentkezéssel.

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                               Körei László

                                                                                         központvezető

                                                              Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ


Elérhetőségünk:

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b  "B" épület fsz. 09. 

Tel.: 06-42/599-400 /1/ 2805 mellék

Honlap: http://www.nye.hu/eselyegyenloseg/ 

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/eselyegyenlosegicsoport


A Nyíregyházi Egyetemen a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaihoz szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket

a 2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti Felsőoktatásról és a 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet

határozza meg.

Fogyatékossággal élő hallgatónak minősül az, aki fogyatékosságának típusát és mértékét szakvéleménnyel igazolja.

A közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság - amely az érettségi bizonyítvány záradékában is feltüntetésre került - a felsőoktatási intézményben folytonosnak tekinthető - a jogfolytonosság fennáll. 

A fogyatékossággal élő hallgató egyetemi tanulmányainak kezdetén regisztrálhatja magát az Esélyegyenlőségi Csoportnál, ha igénybe kívánja venni a fogyatékossága következtében őt megillető kedvezményeket. A csoport szolgáltatásai minden típusú (mozgás-, hallás-, látássérült hallgatók, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, autista, stb.) fogyatékossággal élő hallgató számára biztosítottak, amennyiben a hallgató előzetesen regisztrált. A szolgáltatások térítésmentesek.


A támogatás és segítés személyi feltételrendszere:

 

Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság

Irányító koordinátor

Koordinátorok

Személyi segítők

HÖT

 

A támogatás tárgyi feltételrendszere:

Az egyetem minden épülete a fogyatékossággal élők számára akadálymentes. Akadálymentesített kollégiumi férőhelyek állnak  hallgatóink rendelkezésére. Az infokommunikációs akadálymentesítés is megoldott.

• Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Közpon („B” épület fsz. 09.) 

• „Pihenő- és Baba mama szoba” („B”épület földszint 08.): A szobában internet elérhetőség, konyhai berendezések (hűtő, mikró…) szolgálják a hallgatók igényeit. A kisgyermekek ellátásához szükséges eszközök biztosítottak (pelenkázó asztal, kiságy, stb.)      A szobát  „kulcsos” rendszerrel lehet igénybe venni. 

• Rehabilitációs tornaterem  (mosdó, zuhanyozóval),  - „B”épület alagsor. Egyéni és csoportos rehabilitációs és prevenciós tornák helyszíne, amelyben speciális mozgásfejlesztő eszközök állnak a hallgatók rendelkezésére. 


Főbb szolgáltatásaink:

Személyi segítés egyénre szabottan:

Egyéni problémákban (tanulmányi, szociális, ösztöndíj…..) való tanácsadás, ügyintézésben való segítségnyújtás. 

Foglalkozások:

Mentálhigiénés tanácsadás (konfliktuskezelési, párkapcsolati, önbecsülési, kommunikációs problémák feltárása hatékony megoldása), speciális mozgásterápia (egyéni és csoportos formában is). 

Személyes beszélgetések egyénenként - igény szerint. 

Eszközkölcsönzés:

Az önálló, speciális tanulás lehetőségeit multimédiás eszközök kölcsönzésével biztosítjuk (laptop, diktafon, projektor,  nagyítós lámpa stb…) Az eszközök a hallgatók fogyatékosságának figyelembevételével, meghatározott időre kölcsönözhetők. 

Egyéb tevékenységek:

A Mentálhigiéné és Esélyegyenlőségi Központ részt vállal különböző Alapítványokkal, támogatószolgálattal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás kialakításában. Pályázatok (egyéni és csoportos) elkészítésében, koordinálásában való segítés, tanácsadás.