Üdvözlünk honlapunkon

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja a korábbi Esélyegyenlőségi Csoport működését professzionális módon kibővítve a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől önálló szolgáltató szervezeti egységként működik. Központunkon belül 2 feladatcsoport szakmai koordinációja is megvalósul a napi szintű működésben.

 A Mentálhigiénés Konzultációs Feladatcsoport Körei László központvezető szakmai irányítása mellett eseti jelleggel más szakembereket is bevonva egyetemünk hallgatói és dolgozói számára biztosít szolgáltatásokat, s egyre szervesebb módon kapcsolódik a nemzetköziesítés folyamatához is. 2022 óta folyamatosan bővülő szolgáltatásaink közé tartoznak a mentálhigiénés egyéni konzultációk, a munkahelyi lelki egészségvédő foglalkozások egyéni, páros és kiscsoportos alkalmai, a kortárs tanácsadás, a pályaorientációs és karriertanácsadás, kompetenciafejlesztő tréningek, valamint a coaching több formája is. Pszichológiai tanácsadásra korlátozott számban, de van lehetőség partner szakember bevonásával, Harsányiné dr. Petneházi Ágnes intézeti tanszékvezető asszony hatékony közreműködésével.

Az Esélyegyenlőségi Feladatcsoport Körei László központvezető szakmai koodinációjával Molnár Rita és Lutter Krisztina főállású személyi segítők, önkéntes hallgatói kortárs segítők és eseti jelleggel bevont egyéb szakemberek közös munkája révén kiemelt feladatként a fogyatékkal élő hallgatók inkluzivitását elősegítve valósítja meg a mindennapok során a tanulmányi és személyi segítés igen komplex folyamatát. Elősegítjük hallgatóink érzékenyítését, toleráns, elfogadó szervezetpolgári attitűdjének kialakulását, valamint speciális készségeik, tehetségük kibontakoztatását is. Családbarát szolgáltatásokat is nyújtunk elsősorban levelező, kisgyermekes hallgatóink számára. Speciálisan regisztrált hallgatóink számára személyre szabott lehetőségeket biztosítunk, s az őket megillető egyetemi kedvezményekről (87/2015.IV.9.Korm.rendelet alapján) egyedi adatlapot állítunk ki, mellyel a hallgató az oktatók felé érvényesítheti speciális szükségleteit. Speciális irodai szolgáltatásokkal támogatjuk lehetőségeinkhez képest hallgatóinkat: fénymásolás, szkennelés laminálás, jegyzetkészítésben személyi segítés, digitalizációs eljárások is elérhetők nálunk egy bizonyos limitig. Külön hallgatói közösségi szobát működtetünk, elősegítve a kortárs segítést és a kooperatív tanulás folyamatát.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ folyamatosan bővülő kapcsolatokkal rendelkezik: mind a vállalati, civil, karitatív és egyéb szervezetekkel építi az együttműködést, melynek eredményeként az elmúlt 2 évben is egyre több hallgatónk számára tudtunk segíteni nyári vagy kiegészítő munkavállalásban. Partnerként tekintenek ránk a belső, akadémiai intézetek, illetve a szolgáltató egységek is. Elkötelezett munkatársaink és segítőink hatékony szerepet vállalnak a hallgatói lemorzsolódás csökkentésében, Körei László központvezető úr az egyetemi beiskolázási folyamat egyik meghatározó személyisége széleskörű középiskolai kapcsolatrendszere és nevelési-oktatási tapasztalatai révén.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatársai mindig kellő nyitottsággal és nagy empátiával várják az érdeklődő egyetemi polgárokat akár személyes, akár elektronikus bejelentkezéssel.

 

 

 

Körei László 

központvezető

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

 

 

Élénkíti a vállalati kapcsolatokat a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

Élénkíti a vállalati kapcsolatokat a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ. Szeptember 21-én Körei László a Decathlon vezetőinek invitálására vezetői tréninget és könyvbemutatót is tartott az üzlet nyíregyházi telephelyén. A közös kapcsolódás évek óta meghatározó emberi és szakmai alapokon nyugszik.

Végzett hallgatóink elhelyezkedését is támogatja a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ egyetemi hallgatókat támogató, esélyteremtő és mentális stabilitást elősegítő sokrétű tevékenysége mellett mind a beiskolázásban, mind a végzett hallgatóink pályaválasztásában, elhelyezkedésében aktív, támogató munkát végez.

Mentális egészség a munkahelyeken

 

Mentális egészség a munkahelyeken

A munkahelyi egészségfejlesztés a vállalati stratégia része.

A munkahelyi mentálhigiéné nem új fo­ga­lom, más kérdés, hogy mennyit foglalkoznak vele a munkaadók. Tény, hogy lelki egészségünket nagyban meghatározza munkahelyi köze­günk.
Teoretikus és praktikus oldalról közelíti meg a témát Körei László tanulmánykötetében, melynek címe: Munkahelyi és szervezeti mentálhigiéné. A kiadványt az egyetem tudományos tanácsa támogatta.

Beiskolázás

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatársai és hallgatói önkéntesei a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium pályaorientációs napján a tanév utolsó napjaiban is motiválták a fiatalokat, hogy a Nyíregyházi Egyetem gondoskodó és esélyteremtő lehetőségeit válasszák a jövőben.

 

Címkék

Kovács Erik végzős egyetemistával folytattuk ma beiskolázási tevékenységünket

Kedves hallgatómmal, Kovács Erik végzős egyetemistával folytattuk ma beiskolázási tevékenységünket. Örömmel várjuk Demecserből is leendő hallgatóinkat. Ma felkeltettük az érdeklődést. Nagyon jó érzés volt ilyen kiváló iskolavezetéssel és pedagógus kollégákkal hasznos egyeztetéseket folytatni. Ők is tudják, hogy a Nyíregyházi Egyetem jó döntés! 

Folytatódott a beiskolázási és pályaorientációs maratoni vállalásom

Folytatódott a beiskolázási és pályaorientációs maratoni vállalásom, ezúttal Tokajban.
Kedves kollégám, Koleszár Gergő is kapcsolódott a folyamathoz. Nagy elkötelezettséggel és aktivitással hirdettük a 11. évfolyamosok számára, hogy jövőre a Nyíregyházi Egyetem képzéseit válasszák.
Minden pillanat élmény volt. Kötelező feladataink mellett is csináljuk, amit szeretünk, s szeretjük is, amit csinálunk. 
Mindent a Nyíregyházi Egyetemért, benne a hallgatóink eredményes boldogulásáért!